Проучване и Изготвяне на стратегия

Преди да започнете да гоните целите си, трябва ясно да ги дефинирате

Одит и проучване

В Алфа Бест / Alpha Best правим цялостен одит на онлайн присъствието Ви и проучване на успешни канали за популяризация на бизнеса Ви.

Изготвяне на дигитална стратегия

Успехът започва с ефективната стратегия. Тук разглеждаме подробно Вашите цели, предимства, конкуренти.

Заснемане и подготовка

Уникално текстово съдържание и професионално заснемане на Вашия бизнес, с които да грабнем клиентите Ви.