Ангажиране на потребителите

Вече не е достатъчно само да достигнете до хората, трябва и да ги ангажирате с бранда

Социални мрежи

Създаване и поддръжка на атрактивно присъствие в социалните мрежи, което да обвърже клиентите Ви с Вас.

Рекламни публикации

Спечелване доверието на потребителите чрез най-ефективните методи на съвременния content маркетинг.

Управление на онлайн репутация

В Алфа Бест / Alpha Best предлагаме управление и подобряване на онлайн репутацията Ви с цел по-лесно събуждане на доверие у клиентите.